Termeni şi Condiţii Contractuale

 

Prestatorul este SC CALIBRA INVEST SRL cu sediul în Cluj-Napoca, str. Croitorilor 24, tel/fax: 0264-417991/2/3, înregistrată la Registrul Comerţului Cluj cu nr. J12/1284/98, Cod Fiscal RO10907733.

1. Beneficiarul mandatează Prestatorul să publice pe propriul site web ofertele de cazare comercială difuzate pe portalul www.kizmantravel.ro şi de acolo să transmită rezervările spre Beneficiar.

 

2. Beneficiarul va transmite  Prestatorului pe cale electronică informaţii detailate, descrieri, poze de calitate corespunzătoare despre locurile de cazare şi lista de preţuri, pe baza cărora Prestatorul va elabora pagină web independentă pe portalul www.kizmantravel.ro, integrată în stilul acestuia, după care pe suprafaţa administrată asigurată de Prestator Beneficiarul va putea efectua modificări corespunzătoare asupra textelor de prezentare, preţurilor promoţionale, pozelor. 

 

3. Prestatorul are dreptul de a atrage atenţia Beneficiarului asupra eventualelor deficienţe ale conţinutului informaţiilor şi a pozelor, iar dacă contrar atenţionării Beneficiarul nu consideră necesar efectuarea modificărilor, Prestatorul nu este răspunzător pentru eventualele pagube ivite şi pentru problemele rezultate.

 

4. Beneficiarul va comunica Prestatorului schimbările survenite între timp, ţinând cont de importanţa/urgenţa acestora, sau va efectua corectările, actualizările corespunzătoare asupra datelor. 

 

5. Din materialul pus la dispoziţie de Beneficiar (poze, texte, Youtube video de maximum 10 minute) Prestatorul se angajează să redacteze şablonul estetic de editare şi să realizeze expunerea, publicitatea acesteia pe pagina personală şi va transmite Beneficiarului solicitările, rezervările locurilor de cazare sosite pe internet. 

 

6. Datele sosite pe portalul de rezervări locuri de cazare  - cod rezervare, durata cazării, ziua sosirii şi plecării, numărul persoanelor care solicită cazarea, modul de asigurare a serviciilor, calitatea solicitată, promoţii, reduceri, programe sau alte intervenţii care influenţează serviciile - vor fi transmise automat de Prestator pe adresa de e-mail al Beneficiarului prin netszallas.hu, care are la rândul lui are obligaţia de a le soluţiona.  

 

6/a. Beneficiarul se angajează ca în termen de 24 ore să trimită (prin e-mail) Prestatorului confirmarea  despre solicitările de rezervări primite.

 

6/b. Dacă există locuri libere în hotel, adică Beneficiarul poate asigura cazare şi confirmă în scris această posibilitate, urmează ca după confirmare să pună la dispoziţia Prestatorului în cel mai scurt timp posibil şi în scris (prin e-mail) datele furnizate de Client (Numele, adresa poştală, nr. telefon, adresa e-mail, etc.)

 

7. Beneficiarul se angajează să asigure menţinerea legăturii cu solicitantul cazării, să rezolve toate formalităţile legate de rezervarea locurilor de cazare şi va fi responsabil pentru serviciile oferite.  

 

8. Lunar, în a cincea zi a lunii următoare, părţile se vor consulta în privinţa rezervărilor intermediate şi vor calcula în privinţa comisionului cuvenit pentru rezervările realizate faptic.

 

9. Preţuri

 

9/a.  Preţul serviciilor suplimentare (ex. Banner, Hotelul lunii, etc.) poate fi achitat şi în barter (voucher valabil doi ani) cu nopţi de cazare (în funcţie de valoarea serviciilor solicitate).

 

9/b. Trimiterea voucherului trebuie certificat de Beneficiar în mod credibil. Prestatorul are obligaţia de a-l prelua de la poştă în termen de 10 zile de la expediere, în caz contrar trimiterea se consideră primită.

 

9/c. ) Sc Calibra Invest Srl. îşi rezervă dreptul de a valorifica tichetul de cazare primit de la Beneficiar contra serviciilor asigurate, conform aprecierii sale. Prestatorul va anexa Beneficiarului o mostră despre tichetul care urmează a fi emis.

 

10. În cazul rezervărilor realizate, Beneficiarul va plăti un comision de 10% + TVA calculat la valoarea pachetului întreg de servicii din care se scade taxa de staţiune şi TVA-ul. Beneficiarul are obligaţia ca până în ziua de cinci a lunii următoare să calculeze suma comisionul cuvenit Prestatorului în funcţie de realizările din luna respectivă şi să o vireze în termen de 8 zile în contul bancar indicat de Prestator.

11. Publicarea datelor de contact ale Beneficiarului (adresă de email, telefon) pe site-ul Kizmantravel este interzisă deoarece potenţiali clienţii  vor fi descurajaţi să rezerve prin intermediul sistemului nostru.

12. Părţile încheie prezentul contract în ziua semnării pe durată nedeterminată.

 

13. La încetarea contractului părţile au obligaţia de a se regla între ei în toate privinţele.

 

14. În cazul problemelor nereglementate de prezentul contract, se vor aplica prevederile Codului Civil.

 

15. Litigiile rezultate pe parcursul derulării prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilă. În caz de eşec se va apela la competenţa Judecătoriei Cluj.

 

16. Părţile au citit prezentul contract şi se declară de acord cu toate prevederile.